Kaksikielisyys, PK 2.2.-23

Kaksikielisyys. Mitä se tarkoittaa Paraisilla?

Perussuomalaiset tekivät aloitteen tulkin käytöstä valtuustossa ja lautakunnissa. Aloite kumottiin vetoamalla mm. siihen, että suurin osa keskustelusta käytäisiin tuolloin ruotsiksi, mikä antaa vääristyneen kuvan esim. netissä kokousta seuraavalle ihmiselle. Tulisi mielikuva, että Paraisilla puhutaan vain ruotsia.

Kuvitellaanpa tilanne: Olet kaupunginvaltuustossa ja äidinkielesi on ruotsi. Henkilö ottaa puheenvuoron ja pitää sen vaikkapa punjabin kielellä. Keskustelu jatkuu puoli tuntia punjabiksi ja lopuksi tulee äänestys, jossa sinun pitäisi valita äänestätkö aloitetta vai sen vastaehdotusta. Mitä teet? Pyydät tulkkausta ruotsiksi? Sinulle kerrotaan, mistä äänestetään, mutta koko puolen tunnin keskustelu jää kääntämättä ja todetaan, että kaikkea käytyä keskustelua ei millään voida kääntää äidinkielellesi. Tällä informaation määrällä et pysty muodostamaan mielipidettäsi, kun hädin tuskin ymmärrät mistä äänestetään. Miten äänestät?

Edellä mainittu tilanne on totisinta totta ja tapahtunut jo useamman kerran kaupunginvaltuustossamme. Kielinä tosin olivat suomi ja ruotsi. Tällä hetkellä valtuustossa on henkilöitä, jotka eivät ymmärrä ruotsia ja heidän äidinkielensä on suomi. Paraisilla asuvien voi olla mahdotonta käsittää, että joku ei ymmärtäisi toista kotimaista. Täällä kun on totuttu siihen, että voi puhua kumpaakin kotimaista kieltä, ja silti toinen ymmärtää, vaikka hänen äidinkielensä olisikin juuri se toinen. Nyt valtuustossa on kuitenkin ihmisiä, jotka ovat muuttaneet muualta, tai eivät muuten vain ole saaneet ruotsin kielikylpyä. Heille on sama kuin että aloitteet, vastaehdotukset, keskustelut jne. käytäisiin punjabiksi. Olen itse ollut muutamassa valtuuston kokouksessa ja vaikka olen asunut Paraisilla liki 40 vuotta, työskennellyt kotisairaanhoidossa, vanhainkodissa, vuodeosastolla ja Folkhälsanilla, en silti pysynyt mukana poliittisessa keskustelussa. Sanasto on kovin erilaista kuin esim. hoitosanasto, jonka oletan hallitsevani kohtuullisesti. Varajäsenenä olin budjettineuvottelussa mukana ja ensimmäisen kerran elämässäni kuulin ruotsiksi mm. sanat: valiokunta, kaavaehdotus, asemakaavamuutos, tulevaisuusanalyysi, tilapankki jne. Ne ovat tässä nyt suomeksi, koska en edelleenkään muista niitä ruotsiksi.

Vaalien jälkeen, ensimmäisiin kokouksiin osallistuttuaan, perussuomalaisten jäsen pyysi, että paikalle hankittaisiin tulkki, joka simultaanisti tulkkaisi ruotsista suomeksi. Sama mahdollisuus olisi tietysti suotava myös suomesta ruotsiksi. Tämä onnistuisi helposti esim. teamsin kautta. Tuolloin jokainen saisi oikeasti puhua äidinkieltään ja tulkki tulkkaisi samanaikaisesti kieltä osaamattomalle. Aikaa säästyisi, kun kaikkea ei tarvitsisi puhua kahta kertaa läpi, kaikki ymmärtäisivät ja tulisivat ymmärretyiksi, minkä koen melko tärkeäksi kaupunginvaltuustossa. Ratkaisuksi kieliongelmaan ei voi olla se, että lähtee kansalaisopistoon oppimaan kieltä, mitä on sitäkin kaupunginvaltuustossa ehdotettu.

Tarkoitukseni ei ole loukata tai syyllistää ketään, eikä pahoittaa kenenkään mieltä. Niin kauan kuin kaksikielisyys Paraisilla tarkoittaa kommunikointia ruotsiksi, ei voida sanoa, että Parainen olisi oikeasti kaksikielinen.

 

Hanna Forsman, varavaltuutettu, Paraisten perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa